ผ่อน 0% นาน 4 เดือน

Exchanges and Returns

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณาติดต่อที่ patluxurygroup@gmail.com โดยแนบภาพใบเสร็จ ภาพถ่ายสินค้า พร้อมเหตุผลในการเปลี่ยน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าดังนี้

1. กรณีที่สินค้ามีปัญหาส่งผิดสี ผิดไซส์ หรือชำรุด ท่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ที่ระบุในใบเสร็จ

2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งสินค้าให้บริษัท

3. หลังจากบริษัทได้รับสินค้าและใบเสร็จตัวจริง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาสภาพสินค้าแล้วติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ เพื่อแจ้งผลการตรวจเช็ค โดยการตัดสินใจรับเปลี่ยนหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท  

4. สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือใช้งาน และยังมีป้ายราคาติดอยู่ และสินค้าทุกประเภทต้องส่งคืนบริษัทในแพคเกจเดิม เช่น กระเป๋าต้องส่งคืนพร้อมถุงกันฝุ่น รองเท้าต้องส่งคืนพร้อมกล่อง เป็นต้น

5. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนแทนสินค้าเดิมจะต้องเป็นสินค้าที่มีจำหน่ายในเว็บไซต์เท่านั้น และต้องเป็นสินค้ามูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า ในกรณีมูลค่ามากกว่าท่านจะต้องชำระเงินเพิ่มจากมูลค่าเดิม

6. สินค้าประเภทที่ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ ได้แก่ เครื่องสำอาง, ชุดว่ายน้ำ, ชุดชั้นใน, ชุดนอน, ถุงเท้า และต่างหู รวมทั้งสินค้าทุกประเภทที่ร่วมรายการ End of Season Sale หรือ Clearance Sale

หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าในทุกกรณี

Verified by ExactMetrics